• goEnglish
  • 사이트맵버튼
Insert title here

다문화가정

contents title image1 다문화 가정을 위한 E-learning 프로그램 contents title image2
01 방송통신서비스 종류
02 안전한 이용법
03 편리한 이용법
04 알뜰한 이용법
05 보이스 피싱 주의
06 스미싱 주의
07 파밍 주의
08 개인정보보호 및 명의도용 주의
09 해외 데이터 로밍 주의
10 이동전화 분실 습득 침수 시 대처법
11 건강한 이용법
contents title image1 E-learning Programs For Multicultural Families contents title image2
01 Types of Broadcasting and Telecommunication Services
02 Safe Ways of Using Telecommunication Services
03 Convenient Ways to Use Telecommunication Services
04 Thrifty Ways of Using Telecommunication Services
05 Beware of Voice Phishing
06 Beware of Smishing
07 Beware of Pharming
08 Protect Personal Information / Beware of Identity Theft
09 Beware of Overseas Data Roaming
10 What to do When You Lose / Drop in Water / Find a Mobile Phone
11 Healthy Ways of Using Mobile Phones
contents title image1 多文化家族のための eラーニングコンテンツ contents title image2
01 放送通信サービスの種類
02 安全な利用方法
03 便利な利用方法
04 賢い利用方法
05 ボイスフィッシングに注意
06 スミッシングに注意
07 ファーミングに注意
08 個人情報の保護および名義盗用に注意
09 海外データローミングに注意
10 移動電話の紛失・拾得・浸水時の対処法
11 健康的な利用方法
contents title image1 多元文化家 庭電子教學內容 contents title image2
01 广播通信服务的种类
02 安全使用方法
03 方便的使用方法
04 省钱的使用方法
05 小心诈骗钓鱼电话
06 小心短信钓鱼
07 小心域欺骗
08 保护个人信息及小心盗用名义
09 海外流量漫游注意事项
10 丢失、拾取手机或手机浸水时应对方法
11 健康的使用方法
contents title image1 Nội dung học trực tuyến dành cho gia đình Đa văn hóa contents title image2
01 Loại hình dịch vụ viễn thông và phát thanh truyền hình
02 PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG AN TOÀN
03 PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG TIỆN LỢI
04 PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG TIẾT
05 CHÚ Ý VOICE PHISHING
06 CHÚ Ý SMISHING
07 CHÚ Ý PHARMING
08 CHÚ Ý BẢO VỆ THÔNG TIN CÁ NHÂN VÀ TRỘM CẮP DANH TÍNH
09 CHÚ Ý CHUYỂN VÙNG DỮ LIỆU NƯỚC NGOÀI
10 CÁCH XỬ LÝ KHI BỊ MẤT, NHẶT ĐƯỢC, BỊ NGẤM NƯỚC ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG
11 PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG TỐT CHO SỨC KHỎE
4건 의 게시물이 있습니다 검색
다문화가정 게시판
번호 제목 첨부파일
4 [다문화 PPT] '17년 방송통신서비스 맞춤형가이드 [다문화 PPT] '17년 방송통신서비스 ?춤형가이드.pptx
3 [다문화 교재] '17년 방송통신서비스 맞춤형가이드 [다문화 교재] '17년 방송통신서비스 ?춤형가이드.pdf
2 방송통신서비스 피해구제 기관 안내
1 방송통신 피해예방 및 활용 (다국어 리플렛) 정보통신_다문화_리플릿 합본_최종본(인쇄).pdf
처占쏙옙占쏙옙占쏙옙占싱듸옙 1 占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙占쏙옙占싱듸옙
방송통신위원회 방송통신이용자보호센터 웹접근성 품질마크